Companion Card allows accompanying attendant carers to be issued a companion ticket at no charge

Divine logo - links to Victorian Government Disability Online Community
Home Accessibility Tips Site Map Contact Us

Croatian/Hrvatski

Pismene i usmene informacije o Companion Card na hrvatskome jeziku možete dobiti na sljedeće načine;

Skinuti dokumente:
  • Možete skinuti Companion Card Cardholder Handbook (Priručnik za imaoce iskaznice za pratioca) na hrvatskome jeziku (PDF, 524 kb, 20. stranica), u kojemu su informacije o Companion Card programu, uključujući tko ima pravo kao i termine i uvjete za korištenje Companion Card. Taj dokument daje prikaz informacija što je potrebno za popunjavanje Cardholder Application Form (molbeni formular za iskaznicu za pratioca). Ovaj priručnik je u formatu Adobe Portable Document Format (PDF). Da biste dobili ovaj dokument, trebate imati program Adobe Reader. On je često već instaliran u vašem kompjutoru; inače ćete ga trebati skinuti s Adobe web site (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Ako imate problema prilikom skidanja nekog attachmenta, molimo pošaljite email: Companion Card webmaster@companioncard.org.au ili u daljnjem tekstu nađite druge načine kako možete pribaviti dokumente.
  • Možete skinuti Companion Card Cardholder Application Form (Molbeni formular za iskaznicu za pratioca) (PDF, 213kb, 16. stranica). Ako želite podnijeti molbu za Companion Card, trebate ovaj molbeni formular štampati i popuniti. Ovaj formular je na engleskom i mora biti popunjen na engleskom. Ovaj priručnik je u Adobe PDF formatu.

Snimljene informacije:

  • Možete čuti snimljene informacije o Companion Card na hrvatskome jeziku ako nazovete 1300 305 604.

Kontakt sa Companion Card informacijskom linijom:

  • Ako se informacija koju trebate, ne nalazi u ovome priručniku ili nije snimljena na informacijskoj liniji, osoblje Companion Card informacijske linije može vam pomoći u vezi vašeg upita. Nazovite informacijsku liniju sa snimkom i slijedite upute da biste dobili vezu s hrvatskim tumačem koji će vam pomoći sporazumijeti se dok razgovarate s osobom na Companion Card informacijskoj liniji.
  • Ako osoba govori engleski, najbolji i najjednostavniji način je izravno nazvati Companion Card informacijsku liniju na 1800 650 611.

Dokumenti poslani vama poštom:

  • Companion Card informacijska linija može organizirati da vam pošalju poštom Priručnik za imaoca iskaznice i molbeni formular ako ih ne želite skinuti izravno s web stranice.